A Federación de Centros Xuvenís Don Bosco, en colaboración coa Xunta de Galicia Xacobeo 2021 presenta un novo concurso.

Convidamos aos nosos escritores e escritoras a participar nun novo concurso de contos hipercurtos: pedimos textos de 175 palabras como máximo. O conto debe xirar ao redor do Camiño de Santiago.

PRAZO DE PRESENTACIÓN HASTA O 1 DE FREBREIRO DE 2020

Aqui podes atopar as bases do concurso. Podes presentar o teu hipercurto conto por correo postal ou mediante esta ligazón:

 

 

 

Bases do concurso

1.    Poderán participar todas as persoas que o desexen.
2.    Estabelécense tres categorías; cada participante será inscrito nunha delas segundo a súa idade o 1 de novembro do 2019:
    a)    nenos e nenas ata 13 anos;
    b)    mozos e mozas entre 14 e 30 anos;
    c)    maiores de 30 anos.
3.    Os hipercurtos contos estarán escritos en galego, serán orixinais e inéditos e terán unha extensión máxima de 175 palabras.
4.    A temática será o Camiño de Santiago.
5.    Os hipercurtos contos presentaranse:
    - mediante o formulario habilitado en fedboscogal.org   , ou
    - por correo postal, sen identificación, facendo constar o seu título. Acompañando a obra e     nun sobre pechado, enviaranse os datos completos do autor ou autora (nome, apelidos, idade, enderezo, teléfono e unha fotocopia do DNI). No exterior do sobre deberá estar  escrito o título do hipercurto conto entregado e a data de nacemento do autor ou autora.
6.    Cada autor ou autora poderá presentar o número de hipercurtos contos que desexe.
7.    Os hipercurtos presentados por correo postal deben ser entregados na secretaría técnica da Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia (na rúa Belvís, nº 2; CP 15703, Compostela; tfno. 981 582 243), en man ou por correo (mellor certificado) antes do 1 de febreiro de 2019, facendo constar no exterior do sobre ‘Concurso de hipercurtos contos’. O 24 de febreiro daranse a coñecer as persoas gañadoras.
8.    Os textos enviados ao concurso pasarán a ser propiedade da Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia, renunciando os seus autores e autoras aos seus dereitos como tales.
9.    Despois da elección dos textos gañadores, será publicado un caderno no que estes e outros textos, seleccionados entre todos os presentados, quedarán recollidos.
10.    Os premios quedan estabelecidos, por categorías, do seguinte xeito, para gastar en librerías:
    a)    70 €;
    b)    130 €;
    c)    100 €.
Haberá tamén un accésit de 60 € para a persoa membro da Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia mellor clasificada.
11.    Os premios serán únicos e indivisíbeis. A xuízo do xurado e segundo a calidade das obras, poderase declarar deserto algún premio.
12.    O xurado estará composto polos membros da Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia que a comisión Galiza designe. A decisión do xurado será inapelábel.
13.    A participación neste concurso implica a aceptación de todas e cada unha das bases.

A Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia, en colaboración coa Xunta de Galicia - Xacobeo 2021, presenta un proxecto para escolares no que realizaremos o Camiño de Santiago xuntos. Será unha forma de presentar o Camiño dun xeito lúdico e saudable, realizando actividades para compartir e profundizar na experiencia que supón realizar O CAMIÑO

A primeira edición deste proxecto será do 22 ao 25 de novembro. Se estás interesado en participar ponte en contacto con nós.

 

Obxectivos da actividade

 

  • Dar a coñecer o Camiño de Santiago entre os colectivos máis descoñecedores do mesmo
  • Promocionar a cultura galega
  • Destacar a riqueza que ten o Camiño a nivel cultural, natural e humana.
  • Convivir coa natureza, destacando o noso patrimonio natural
  • Compartir experiencias vividas ao través da realización do Camiño

Queremos proponerte que participes en la sexta edición de nuestros campamentos de verano Summer Fun! Camp , para niños/as de 8 a 14 años en A Coruña, frente a la playa del Orzán. Es un campamento pensado para que puedas disfrutar unos días únicos de diversión conociendo a nuevas amigas y amigos, a la vez que adquieres conocimientos y soltura con el inglés

Ver información en galego

Aquí puedes ver toda la información

Ler máis...

Queremos aproveitar o Día Universal da Infancia para renovar o noso compromiso de opción preferente pola Infancia en España e en todos os lugares do mundo. A opción pola infancia e a mocidade que vive situación de pobreza, abandono e de perigo estivo sempre presente no corazón e na vida dos nosos centros de orixe salesiano, desde os comezos do primeiro centro de Don Bosco ata os nosos días.

Ler máis...

 

Preinscrición para campamentos Saltimbanquis, Andaina, ADS e Cate: hasta o 23 de marzo

Para máis información pregunta no teu centro xuvenil.

 

Campamentos Summer Fun! son abertos a calquer participante.