Queremos aproveitar o Día Universal da Infancia para renovar o noso compromiso de opción preferente pola Infancia en España e en todos os lugares do mundo. A opción pola infancia e a mocidade que vive situación de pobreza, abandono e de perigo estivo sempre presente no corazón e na vida dos nosos centros de orixe salesiano, desde os comezos do primeiro centro de Don Bosco ata os nosos días.

Dita opción impulsou en todas partes unha gran variedade de ofertas, de estruturas e de servizos, seguindo o compromiso educativo inspirado no sistema preventivo.  A Coordinadora Estatal de Plataformas Sociais Salesianas, a Confederación de Centros Xuvenís Don Bosco de España (á que pertence a Federación Don Bosco de Galicia), Escolas Salesianas, Misións Salesianas, ONGD Novas e Desenvolvemento, ONGD Solidariedade Don Bosco e ONGD Vols traballamos desde diferentes ámbitos pola promoción e o desenvolvemento integral da infancia e a mocidade.

Para as nosas entidades que implica, no contexto actual, esta opción preferente?

 1. Optar pola infancia non é só investir o máximo dos recursos de cada Estado en políticas de infancia, é ir máis aló das obrigacións económicas, tamén necesarias e vinculadas ao concepto de investimento recollido na Convención dos Dereitos do Neno.
 2. Optar pola infancia é incidir en que as administracións e os distintos axentes sociais aborden realmente as dificultades coas que se enfrontan os nenos e as nenas na nosa sociedade.
 3. Optar pola infancia é promover a participación infantil como ferramenta de incidencia política buscando fomentar todo o que lles favorece, a súa dignidade persoal, un maior compromiso e recoñecemento político e social, para que sexan protagonistas reais das súas vidas.
 4. Optar pola infancia convértese nun desafío para buscar novos camiños, ofrecendo respostas aos nenos/ as e mozos en dificultade, creando contornas seguras e sistemas de protección que garantan que as nosas organizacións sexan referentes de bo trato.
 5. Optar pola infancia é garantir o dereito á educación de calidade. Tendo especial coidado en garantir a igualdade de oportunidades tanto no acceso a esta como na atención equitativa ás nenas e nenos que presentan maiores dificultades para afrontar o seu proceso educativo. Consideramos importante actuar contra o fracaso escolar, o abandono prematuro, a falta de perspectivas formativas unha vez finalizada a formación obrigatoria, etc.
 6. Optar pola infancia é atender as situacións de risco na infancia. Entendemos a exclusión máis aló do mero significado económico, porque nela inclúese a limitación no acceso a educación, cultura, vivenda, falta de recoñecemento da dignidade humana, etc.
 7. Optar pola infancia é garantir o dereito ao xogo e ao esparexemento. Por iso, as nosas organizacións promoven espazos de referencia para o desenvolvemento integral das persoas que son lugares privilexiados onde poder traballar e reforzar o asociacionismo, a participación e o protagonismo infantil e xuvenil.
 8. Optar pola infancia é dar voz e promover a cidadanía. Apostamos polo crecemento dos nenos e nenas en todos os seus contextos vitais, tamén como cidadáns e cidadás, cunha capacidade crítica e transformadora da súa realidade, e cuxos dereitos sexan recoñecidos política e socialmente polo resto das persoas.

 

A nosa opción preferente pola Infancia necesita xente como ti que renove o seu compromiso cos nenos e nenas para expor no traballo conxunto un cambio de actitude que transforme a realidade e fomente o respecto destes dereitos en calquera parte do mundo.

Seguimos optando pola infancia, úneste?
Simbólicamente, propoñémosche que tee sumes a algunha destas accións:

 • Difundir este documento “Seguimos optando pola infancia” na túa contorna
 • Empregar o hashtag # OptoPorLaInfancia en redes sociais
 • Identifícate como persoa comprometida polos Dereitos da Infancia, utilizando esta app de Facebook