Programa de Integración Social de mozos e mozas en grupos xuvenís

Desde este programa a Federación apoia as actividades e proxectos desde cada centro local:

  • Grupos formativos locais e de tempo libre
  • Campamentos urbanos xuvenís
  • Comisións musicais dos centros
  • Comisións de informática
  • Campamentos xuvenís (con participantes de distintos centros xuvenís)