Programa de Promoción da Calidade de Vida Infantil

Desde este programa a Federación apoia proxectos e actividades desde cada asociación membro:

  • Grupos de tempo libre locais denominados: andaina, ads
  • Proxectos de ludotecas e salas abertas
  • Campamentos urbanos e xuntanzas de campamentos urbanos
  • Campamentos de verán (con participantes de distintos centros xuvenís)