Programa de Educación para a Saúde

Desde este programa a Federación apoia proxectos e actividades desenvolvidas desde cada asociación membro:

  • Salas mozas e bares libres de alcol e tabaco
  • Comisións de actividades deportivas
  • Campañas locais