Queremos proporche que participes na quinta edición dos nosos campamentos de verán Summer Fun! Camp , para rapaces de 8 a 14 anos en Mondoñedo e A Coruña, frente á praia do Orzán. Este ano temos dous campamentos de unha semana en dúas localizacións diferentes. Son campamentos pensados para que poidas desfrutar e troular nuns días únicos de lecer coñecendo a novas amigas e amigos, á vez que adquires coñecementos e soltura co inglés

ver información en castellano

Aqui podes ver toda a información

Ler máis...

A Federación Don Bosco de Galicia, que ten como misión a educación no tempo libre da infancia e mocidade galegas e que leva máis de vinte anos de acción coordinada na nosa Galicia, quere dar un novo impulso ofertando as novenas accións formativas para os nosos voluntarios e voluntarias, abertas tamén a toda persoa interesada nelas.

Nesta ocasión ofertamos 2 cursos presenciais: Maquillaxe e caracterización, e Ciencia divertida para actividadas infantís. E tamén ofertamos 2 cursos online: Manipulador de alimentos e Adolescentes e mocidade no cine.

Ler máis...

Convidamos aos nosos escritores e escritoras a participar nun novo concurso de contos hipercurtos: pedimos textos de 175 palabras como máximo para dalos a coñecer o 17 do 5 do 2017.

PRAZO DE PRESENTACIÓN AMPLIADO ATA O 17 DE MAIO

Aqui podes atopar as bases do concurso. Podes presentar o teu hipercurto conto por correo postal ou mediante esta ligazón:

https://goo.gl/forms/hBFWlm2xf0WkDk9L2

 

 

Bases do concurso

1.    Poderán participar todas as persoas que o desexen.
2.    Estabelécense tres categorías; cada participante será inscrito nunha delas segundo a súa idade o 1 de maio do 2017:
    a)    nenos e nenas ata 13 anos;
    b)    mozos e mozas entre 14 e 30 anos;
    c)    maiores de 30 anos.
3.    Os hipercurtos contos estarán escritos en galego, serán orixinais e inéditos e terán unha extensión máxima de 175 palabras.
4.    A temática é libre.
5.    Os hipercurtos contos presentaranse:
    - mediante o formulario habilitado en fedboscogal.org   ( https://goo.gl/forms/hBFWlm2xf0WkDk9L2 ), ou
    - por correo postal, sen identificación, facendo constar o seu título. Acompañando a obra e     nun sobre pechado, enviaranse os datos completos do autor ou autora (nome, apelidos, idade, enderezo, teléfono e unha fotocopia do DNI). No exterior do sobre deberá estar  escrito o título do hipercurto conto entregado e a data de nacemento do autor ou autora.
6.    Cada autor ou autora poderá presentar o número de hipercurtos contos que desexe.
7.    Os hipercurtos presentados por correo postal deben ser entregados na secretaría técnica da Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia (na rúa Belvís, nº 2; CP 15703, Compostela; tfno. 981 582 243), en man ou por correo (mellor certificado) antes do NOVA DATA: 17 de maio do 2017, facendo constar no exterior do sobre ‘Concurso de hipercurtos contos’. O 31 de maio do 2017 daranse a coñecer as persoas gañadoras.
8.    Os textos enviados ao concurso pasarán a ser propiedade da Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia, renunciando os seus autores e autoras aos seus dereitos como tales.
9.    Despois da elección dos textos gañadores, será publicado un caderno no que estes e outros textos, seleccionados entre todos os presentados, quedarán recollidos.
10.    Os premios quedan estabelecidos, por categorías, do seguinte xeito:
    a)    70 €;
    b)    130 €;
    c)    100 €.
Haberá tamén un accésit de 60 € para a persoa membro da Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia mellor clasificada.
11.    Os premios serán únicos e indivisíbeis. A xuízo do xurado e segundo a calidade das obras, poderase declarar deserto algún premio.
12.    O xurado estará composto polos membros da Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia que a comisión Galiza designe. A decisión do xurado será inapelábel.
13.    A participación neste concurso implica a aceptación de todas e cada unha das bases.