Neste curso 17-18 imos a ter novas incorporacións no noso equipo de traballo no PROGRAMA DE MELLORA DOS RECURSOS E XESTIÓN DE PROXECTOS SOCIOEDUCATIVOS CON INFANCIA E MOCIDADE. Concretamente imos a contar con 2 traballadores (1 en Ourense e 1 en Santiago) durante 7 meses para programar, deseñar, realizar e executar accións destinatadas á mellora da xestión dos programas nos que está a inmersa a Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia, para a educación e a promoción integral de nenos,nenas, mozos e mozas galegos/as no seu tempo libre. Esto é posible grazas ás axudas da Conselleria de Economía, Emprego e Industria, da Xunta de Galicia, para a contratación de persoas desempregadas do programa de Garantía Xuvenil 

Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de emprego Xuvenil, Eixe prioritario 5, Prioridad de investimento 8.2, Obxectivo específico 8.2.4, Medida 8.2.4.2.